สันหลังมังกรเผือก

จังหวัดตรังได้ค้นพบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ ที่มีลักษณะสันเนินทรายและเปลือกหอยโผล่ขึ้นกลางทะเล ทอดเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตร โดยทางจังหวัดได้ตั้งชื่อให้เป็น “สันหลังมังกร” นั้น โดยล่าสุด “สันหลังมังกร” ดังกล่าวมีทั้งหมด 6 ตัว ประกอบด้วย

 • ตัวที่ 1 “สันหลังมังกรเหลือง” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม
 • ตัวที่ 2 “สันหลังมังกรเกล็ดทองคำ” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม
 • ตัวที่ 3 “สันหลังมังกรนิล” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านตะเสะ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
 • ตัวที่ 4 “สันหลังมังกรหยก” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเสียมไหม ตำบลเกาะสุกร อำเภ ปะเหลียน
 • ตัวที่ 5 “สันหลังมังกรทับทิมสยาม” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหาดทรายทอง ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน
 • ตัวที่ 6 “สันหลังมังกรเผือก” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง

สันหลังมังกรเผือก ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง มีลักษณะเป็นสันเนินทรายทอดยาวจากหัวเกาะบ้านมดตะนอยเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 กม. จะโผล่ขึ้นยามน้ำลด ลำตัวเป็นสันทรายสีขาว ชมพู และเทา เหมือนผิวช้างเผือก ทอดยาวความยาวกว่า 3 กม. ขาจะกางออกเหมือนมังกรจีน เมื่อโล้คลื่นและแสงอาทิตย์สาดส่อง มองเห็นเหมือนมังกรสีเผือกแหวกว่ายอยู่กลางทะเล บางช่วงเนินสันหลังเมื่อได้รับการสัมผัสกับเท้า จะรู้สึกถึงความลุ่มลึกเหมือนผิวหิมะอีกด้วย

Albino Dragon Spine Beach

A new marine attraction has been discovered in Trang Province, there are Sand dunes and shells spanning in the center of the sea. The province gave its name “Dragon’s Back”. Currently, “Dragon’s Back” is divided into 6 of it, including;

 • The first one is Yellow Dragon’s Back located in Tha Kham District, Baan Yong star Village No.2.
 • The second one is Golden Scale Dragon, located in Tha Kham District, Baan Thung ruang Thong, Village No.4.
 • The third is Jasper Dragon’s Back, located in the village No.4, Baan Ta She, Had Samran District, Trang Province
 • The Fourth is the Jade Dragon Ridge, located in village No.1 Baan Siam Mai, Su Kon Island, Pra Lian District.
 • The fifth is Ruby Dragon’s Back, located in Pra Lian District, Su Kon Island, Baan had Sai Thong, Village No.4.
 • The sixth is Albino Dragon Spine, located in the village No.3 Baan Modtanoi, Li Bong Island, Kangtang District.

Albino Dragon Spine, located in Kangtang District, Li Bong Island, Baan Modtanoi No.3 Village. It is a sand beach feature that extends from the head of Baan Modtanoi Island about 1 km. in diameter, it will appear when the water is low tide. Its body is white, pink, and gray color like a white elephant skin, and its length is about 3 kilometers. Its legs spread out like a Chinese dragon. When encountering sunlight and sea breeze, its look like an albino dragon swimming in the sea. When it meets with foot, it will feel the depth of the snow surface.

Albino Dragon Spine海滩

董里府发现了一个新的海洋景点,它的海中央出现沙丘和贝壳跨越数公里的特征。该省给予它的命名为《龙脊》,目前“龙脊”分为6条,包含;

 • 黄龙脊,位于Tha Kham区,Baan Yong star 2号村。
 • 金鳞龙脊,位于Tha Kham区,Baan Thung ruang Thong 4号村。
 • 碧玉龙脊,位于董里府,Had Samran区,Baan Ta she,4号村
 • 玉龙脊,位于Pra Lian 区,Su Kon岛,Baan Siam Mai 1号村。
 • 红宝石龙脊,位于Pra Lian 区,Su Kon岛,Baan had Sai Thong,4号村。
 • 白化龙脊,位于Kangtang区,Li Bong岛,Baan Modtanoi 3号村。

当游客们高兴地戏完水后,可以返回岸上在集市上品尝当地的美食并且购买当地的特色产品,所有产品都是无毒的OTO材质商品,比如:竹编器物、刀茵卡产品、野生蜂蜜、野生香蕉,除此之外,集市中心还建了文化广场,提供给喜欢音乐的人弹奏音乐或是给当地的年轻人和小孩休息玩耍。

因此,石岭宫殿成了带动当地发展的旅游胜地,这里环境卫生、向到来的所有人提供了卫生间、停车场还有可以坐的饮餐桌以及相应的服务点,帮助游客拍纪念照。游客们可以带着食物或点心来这里野餐,同时还有工作人员提供便利的停车服务,比较适合全家人一起来游玩。

至于来“石岭宫殿”的路线,从董里路-帕隆岔口驶出纳雍县的道路大约20公里,然后右转再走个大约10公里,就到了入口的岔口处,就有清楚的公示牌显示,然后左转再进去一点都到了,或是打电话询问工作人员,电话号码是:(095 419-5683).