ท่าเรือหาดยาว

ท่าเรือหาดยาวตั้งอยู่บนชายหาดที่ทอดตัวเป็นทางยาวของ “หาดยาว” ในจังหวัดตรังซึ่งมีความงามของเหล่าก้อนหินที่ก่อตัวเป็นทั้งหน้าผาและถ้ำน้อยใหญ่ ท่าเรือนี้มีประโยชน์อย่างมาก ทำให้เรือเฟอร์รี่สามารถจอดเทียบท่าเพื่อรับผู้โดยสารได้ โดยตรังเป็นศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยมไปยังเกาะต่างๆ เช่นเกาะลิบง เกาะมุก เกาะกระดาน รวมทั้งเกาะหลีเป๊ะ และแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวและนักเดินเรือหลายพันคนมาเยือนท่าเรือหาดยาว

ท่าเรือหาดยาว เป็นท่าเรือข้ามฟาก เพื่อข้ามไปยังเกาะในทะเลตรังต่างมากมาย เช่น เกาะลิบง เกาะรอก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า ถ้ำมรกต เกาะเหลาเหลียง เป็นต้น บริเวณฝั่งท่าเรือเกาะยาวมีบริการฝากรถยนต์ คืนละประมาณ 20 บาท ต่อวัน

การเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4046–4162 ถึงหาดปากเมงเลี้ยวซ้ายเลียบชายหาดประมาณ 10 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาตรงสามแยก จะมีโรงเรียนบ้านน้ำราบอยู่ตรงสามแยกพอดี ขับเข้าถนนบ้านน้ำราบ-หาดเจ้าไหม ประมาณ 6 กิโลเมตร จะผ่านหาดหยงหลิน ผ่านทางเข้าหาดยาว แล้วขับไปสุดถนนจะพบท่าเรือหาดยาว

Had Yao Pier

Had Yao Pier is located on Yao Beach in Trang Province. There are many rocks have formed beautiful cliffs and caves. Had Yao Pier is very important pier in Trang Province where is the ferry docks to pick up tourists. In addition, Trang is the center of the departure point to several famous islands. Such as, Li Bong Island, Mook Island, Kra dan Island, including Li pe Island. Thousands of tourists and navigators will visit Had Yao Pier every year.

Had Yao Pier is a ferry crossing many famous islands point. Such as, Li Bong Island, Rok Island, Kra dan Island, Chueak Island, Ma Island, Morakot Cave, Lao Liang Island, etc. There is a parking service nearby Had Yao Pier, Costs 20 baht per day.

Trip; Take Highway 4046-4162 to Pak Meng Beach and turn left. Drive along the beach for about 10 kilometers, turn right at the three-way intersection, and you will see Baan Nam Rab School. Continue to Baan Nam Rab – Jao Mai Beach Road for about 6 kilometers, passing by Yao beach entrance, and continue on towards Had Yao Pier at the end of the road.

Had Yao 码头

Had Yao 码头位于董里府的Yao海滩。很多岩石形成了美丽的大大小小悬崖和洞穴。该码头是非常重要的,是渡船靠岸接载乘游客之处。另外董里府是一个到达各个著名小岛的出发处中心。如;Li Bong 岛、Mook 岛、Kra dan 岛,包括Li pe 岛。每年将有成千上万游客和航海家来参观 Had Yao 码头。

Had Yao 码头是一个渡口穿越董里海的许多著名岛屿。如;Li Bong 岛、Rok 岛、Kra dan岛、Chueak 岛、Ma岛、Morakot洞、Lao Liang 岛,等。Had Yao码头附近有停车服务,收费20泰铢/1天。

旅途;走4046-4162 号公路到 Pak Meng海滩,左转。沿海滩行驶约10公里,在三岔路口向右转,将看到 Baan Nam Rab 学校。继续走向Baan Nam Rab – Jao Mai 海滩路大约6公里,会路过 Yao 海滩,继续往前行驶岛尽头将到达Had Yao 码头。