จังหวัดตรัง

เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพาราเด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

ตรัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก

เมืองตรัง หรือชื่อเดิมคือ เมืองทับเที่ยง อีกหนึ่งในจังหวัดในภาคใต้ ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งพี่น้องชาวไทยพุธ ชาวมุสลิม ชาวคริสเตียน หรือจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ทั้งสิ้นล้วนอาศัยอยู่รวมกันได้อย่างกลมกลืน  นอกจากนี้แล้วตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของไทยที่มีอาณาเขตติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทางชายฝั่งทะเลตะวันตก โดยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่ปรากฏในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไป ปัจจุบันตรังยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของเหล่านักทัศนาจรจากทั่วทุกมุมโลก นิยมเดินทางมาอย่างไม่ขาดสาย มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม มีเกาะในหมู่ทะเลอันดามัน และที่ขาดไม่ได้เสียก็คงเป็น เมืองแห่งอาหารการกินอุดมสมบูรณ์

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ

ร้านอาหาร
ของฝาก
การเดินทาง
ที่พักโรงแรม
กิจกรรมน่าสนใจ