ท่าเรือควนตุ้งกู

ท่าเรือควนตุ้งกู ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท่าเรือควนตุ้งกู เป็นท่าเรือที่ใช้สำหรับเดินทางไปยั่งเกาะมุก เกาะกระดาน เกาะไหง โดยเกาะมุกเป็นอีกเกาะนึงของจังหวัดตรังที่มีทะเลสวยงาม และเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อน ผู้คนไม่พลุกพล่าน เหมือนเกาะดังๆในจังหวัดอื่นๆ

การเดินทางไปเกาะมุก เกาะกระดาน เกาะไหง ขับรถไปเอง จากตัวเมืองตรังใช้เส้นทางตรัง-กันตัง ทางหลวงหมายเลข 403 ถึงสามแยกโรงพยาบาลกันตังเลี้ยวขวาขับผ่านหน้าโรงพยาบาลกันตัง วัดควนทองสี แล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกแรก และตรงไปผ่านโรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน ถึงสามแยกเลี้ยวซ้าย ขับตรงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงแยกโรงเรียนบ้านน้ำราบให้ขับตรงไป จนถึงบ้านควนตุ้งกูมีทางแยกซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงท่าเรือ ควนตุ้งกู โดยจะมีเรือหางยาวมีออกตลอดทั้งวันราคาเหมา 600 บาท ต่อลำ นั่งได้ประมาณ 10 คน จากท่าเรือถึงเกาะมุกใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

Kuan Tung Ku Pier

Kuan Tung Ku Pier is located in the Kun Tung area of ​​Trang Province. Kuan Tung Ku Pier is the starting point for arriving to Mook Island, Kradan Island, and Ngai Island. Mook Island is also another Trang province beautiful island. The island is quiet, suitable for relaxation and the people are not too crowded like other famous islands.

Journey; Driving to Mook Island, Kradan Island, Ngai Island, starting from Trang town, take Trung-kan Tung Route No. 403 to the three-way intersection of Kan Tung Hospital, turn right and pass Kan Tung Hospital, Kuan Tong si Temple, then turn right at an intersection and cross Baan Boh Nam Ron school to the three-way intersection. Continue straight to Baan Kuan Tung Ku and turn left at the intersection, then continue for 2 kilometers, you will arrive at Kuan Tung Ku Pier. The terminal is open for long-tail boats rental, the price is 600 baht/full-day (for 10 people). It takes 30 minutes to reach Mook Island from the pier.

Kuan Tung Ku 码头

Kuan Tung Ku 码头位于董里府,Kun Tung 地区。Kuan Tung Ku 码头是到达Mook岛、Kradan岛、Ngai岛的出发起点。Mook岛也是董里府另一个拥有美丽的大海,休闲安静。相对比较来说,该岛屿人来往不太拥挤。

旅途;前往Mook岛、Kradan岛、Ngai岛。自驾,从董里镇出发,走Trung-kan Tung路线403号公路到 Kan Tung医院的三岔路口,右转,经过Kan Tung医院、Kuan Tong si 寺庙,然后在一个路口右转,穿过Baan Boh Nam Ron学校到三岔路口,继续直行直到 Baan Kuan Tung Ku ,左转有一个路口,再左约2公里,将到达Kuan Tung Ku 码头。该码头全天开放长尾船, 600泰铢/全天价(可乘坐10人)。从码头到达Mook岛,30分钟路程。