น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกสายรุ้งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยน้ำตกสายรุ้ง นั้นขึ้นชื่อที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของจังหวัดตรัง เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูง ประมาณ 100 เมตร ด้านล่างเป็นแหล่งน้ำ สามารถเล่นน้ำได้ มีน้ำตลอดทั้งปี บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อน และจะเป็นสายรุ้งเมื่อละอองน้ำกระทบกับแสงแดด เป็นน้ำตกที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน พิเศษตรงความสวยงามของน้ำตก ที่สร้างปรากฎการณ์เป็นรุ้งสวยงามเมื่อยามน้ำตกทำมุมกับแสงอาทิตย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่มรื่นเย็นสบาย

น้ำตกสายรุ้ง เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ตกจากหน้าผาสูงใหญ่  และจะเป็นสายรุ้งเมื่อละอองน้ำกระทบกับแสงแดด  แม้ชื่อเสียงของน้ำตกสายรุ้ง จะไม่โด่งดังเท่าน้ำตกอื่นๆ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด  เหมือนเช่น น้ำตกโตนเต๊ะ และน้ำตกโตนตก  แต่ความสวยงามในช่วงสายรุ้งพาดผ่านตัวน้ำตก  และบรรยากาศเย็นสบายเงียบสงบไม่แพ้กันนั้น  ล้วนเป็นเสน่ห์ที่มากพอจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสด้วยตัวเอง

น้ำตกสายรุ้ง มีทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน  สำหรับน้ำตกสามารถเข้าชมได้ทุกช่วงของปี และทางเดินเข้าน้ำตกก็สะดวกสบาย  หากขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 4125 ตรัง-พัทลุง  นอกจากนั้น ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ อุทยานนกน้ำคลองลำซาน  เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยพืชน้ำนานาชนิด  จนนับเป็นแหล่งดูนกชั้นเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง

Sai Rung Waterfall

Sai rung waterfall is located in Trang Province, Yan da kwao district, Na Chum hed district, Khao Buntud wildlife sanctuary. Sai rung waterfall is ranked as the most beautiful tourist attraction in Trang province. It is a waterfall that falls from a cliff of about 100 meters high. Sai rung waterfall can swim all year round. The atmosphere is suitable for relaxation. When the water meets the sun, there will be a rainbow, which leaves a deep impression to visitor. Especially when the waterfall is at a certain angle to the sun, a beautiful rainbow is produced, which makes the atmosphere full of coolness.

Sai rung waterfall is a single-level waterfall falling from a cliff. It will produce a rainbow, when the water droplets of the waterfall meet the sunlight. Although the reputation of Sai rung waterfall is not as famous as other waterfalls in Khao Buntud Wildlife Sanctuary. Such as; Ton The and Ton Tok waterfalls, but the beautiful rainbow and quiet atmosphere, these can also be fascinating to experience in person.

Sai rung waterfall has 4 layers, and each layer has its own different beauty. Sai rung waterfall can be visited all year round. It is convenient to travel. For example, driving from Trang-Pattalung Highway No. 4125 will pass the attractions near Trang Province; Klong Lum san Waterfowl Park is a large water source with various aquatic plants. It is considered the best bird watching center in Trang.

Sai rung 瀑布

Sai rung 瀑布位于董里府、Yan da kwao区、Na Chum hed分区、Khao Buntud野生动物保护区。Sai rung 瀑布算是董里府前排名最美丽的旅游景点。它是从约100米悬崖上落下的瀑布,下面是水源,一年四季可以游泳。周围气氛阴凉,适合休闲放松。当水遇上阳光是将会出现彩虹,这让游客留下很深刻的印象。尤其当瀑布与阳光成一定的角度而产生美丽的彩虹,使气氛充满凉爽。

Sai rung 瀑布是从悬崖落下的单层瀑布。它将产生彩虹,当瀑布水滴遇上阳光。虽然Sai rung 瀑布的名声不像在Khao Buntud野生动物保护区的其他瀑布一样出名。如;Ton The和Ton Tok瀑布,但是美丽的彩虹和安静的气氛,这些也能够迷人亲自来体验。

Sai rung 瀑布,共有4层,每一层都有它自身不同的美丽。Sai rung 瀑布,可以一年四季参观。旅行方便,如,从 4125号Trang-Pattalung高速公路行驶,会经过董里府附近的景点;Klong Lum san 水禽公园,是一个大型水源,拥有各种水生植物。它算是董里府最好的观鸟中心。