วังเทพทาโร

วังเทพทาโร หรือ วังมังกร 88 ตัว จังหวัดตรัง คือ งานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร  ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมประมาณวันละ 500 คน รองรับอาเซียน ทำคำสอนพระพุทธเจ้า เป็น ไทย อังกฤษ จีน

  • ธรณีวิกฤติซ้ำ    ยาวนาน
  • แปรเปลี่ยนฤดูกาล   โลกร้อน
  • ฟุ้งเฟ้อเห่อสำราญ   โลภหนัก
  • ดับวิโยคโศกซ้อน    ดับด้วยพอเพียง

นี่คือข้อความที่เขียนประดับเด่นหราไว้ที่ “วังเทพธาโร”  บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่  เป็นที่ตั้งของวังมังกรงานศิลปะที่นายจรูญ  แก้วละเอียด เนรมิตนำเอาเศษซากไม้และรากไม้เทพทาโร หรือ ไม้จวง มาสร้างเป็นมังกรหลายขนาด  โดยการนำซากไม้มาสร้างมังกรตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวที่ 88 โดยมังกรตัวที่ 87 มังกรแม่ เป็นมังกรน้ำให้น้ำกับโลกมนุษย์หล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอุดมสมบูรณ์ ไม่ให้เกิดอุกภัย ส่วนมังกรตัวที่ 88 เป็นมังกรเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในวังเทพธาโรมีความยาวถึง 39 เมตร และมีขนาดใหญ่กว่ามังกรตัวที่ 87 ถึง 3 เท่า มังกรตัวนี้บ่งบอกถึงพลังอำนาจของแผ่นดิน

พื้นที่แต่ละส่วน วังเทพทาโร ถูกแบ่งออกอย่างเป็นสัดส่วน เช่นมีการลอดซุ้มประตูมังกร 9 ตัว พื้นที่ที่ปลูกต้นเทพทาโรหรือไม้จวง  300 ต้น ที่อยู่ของมังกรคู่ ตัวที่ 87และ 88 ส่วนแสดงสินค้า OTOP ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้เทพทาโร เช่น น้ำมันหอมระเหย  ชาไม้เทพทาโร  ผลิตภัณฑ์แกะสลักต่างๆ มากมายที่วางจำหน่ายในศูนย์ OTOP

ไม้จวงหรือไม้เทพทาโรนั้น ขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังและภาคใต้หลายจังหวัด ๆ ไม้เทพทาโรหรือไม้จวง เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน โตเต็มที่จะสูงจึง 40 เมตร ใบมีกลิ่นหอมรับประทานได้  รากไม้จวงหรือไม้จวงจะมีกลิ่นหอม นำมาสกัดเป็นน้ำมันหอม มีกลิ่นหอมกว่าไม้กฤษณา เส้นทางเดินชมมังกรไม้ที่นี่มีไฮไลท์อยู่ที่การเดินลอดใต้ท้องประตูมังกร 9 ช่อง ซึ่งเป็นมังกรตัวยาวตั้งเด่นอยู่ริมสนามหญ้า มีลักษณะกำลังเลื้อยตัวโค้งงอเป็นจังหวะสวยงาม

ลำตัวของมังกรตัวนี้จะมีช่องทางให้เดินลอดกับ “9 ช่องประตูท้องมังกร” อาทิ พลัง อำนาจ มั่งมี บารมี ยิ่งใหญ่ เป็นต้น ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าเป็นสิริมงคล จึงนิยมมาเดินลอดช่องท้องมังกรแห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก

Wang Thep Taro

“Wang Thep Taro” or “The 88 Dragon Palace”, which is located in Trang province, is a work of art made from the stumps and roots of Thep Taro Tree. About 500 tourists are visiting each day. Tourists from the A.S.E.A.N region are welcomed, the Buddhist quotes here are translated into Thai, English, and Chinese.

Wang Thep Taro that covers an area of 40,000 square meters is a Dragon Palace created by Charun Kaeola-iat. He brought scraps of Thep Taro wood or Chuang wood to create 88 dragons of various sizes. The 87th dragon, the Mother Dragon, is a water dragon that gives water to the human world, nurturing life, creating fertility, and preventing flood. The 88th dragon is a male dragon. It is the largest one within the Wang Thep Taro, 39 meters in length, and is three times the size of the 87th dragon. This dragon represents the power of the land.

The place was divided into many zones. There are 9 dragons arched entrance, an area where 300 Thep Taro trees are planted, the zone of the 87th and 88th dragons, and an OTOP trading center zone that sells products made from Thep Taro trees, such as essential oils, Thep Taro tea, and various carving products.

Thep Taro trees or Chuang trees grow in Trang and other southern provinces. It is a perennial plant, can grow up to 40 meters in height. The leaves are fragrant-full and edible. The roots are also aromatic that can be extracted into an aromatic oil.

The highlight of the wooden dragon walking path here is that you have to walk under the belly of 9 dragons, where the long dragons stand prominently on the grass field. It’s curling up rhythmically and beautifully. It’s believed by the Chinese that a dragon can give many auspicious things such as power, wealth, prestige, greatness, and others. Therefore, it is very popular for tourists to walk through this dragon’s belly.

黄樟树宫殿

董里府的黄樟树宫殿或者说88龙宫,是用剩下的木头和黄樟树的根部建造的艺术建筑。宫殿内每天有中英泰三语面对500人左右的东南亚游客进行礼佛讲解。

  • 长期重复的戒律
  • 闹世中改变自己
  • 沉重痛苦的世界学会享受
  • 消除悲伤离别

这是“黄樟树宫殿”最显眼的超过25莱的佛语,黄樟树宫殿上的龙的造型形态各异,从第一头龙到第88头龙有各种规格各种形态的龙,这些都是扎伦-盖拉伊-能米自己用剩下的木头和黄樟树根或是沙龙树建造的。第87头母龙能带来水,生命和富饶的物产,并且没有灾难。至于第88头龙是这些龙中体型规格最大的,是第87头龙的体型的三倍,长达39米的龙父象征着权利和力量。

黄樟树宫殿每个区域都划分成单独的,比如有着九龙牌楼,有种植着300棵黄樟树或是沙龙树的区域,在第87和第88头双龙的区域,还有OTOP材质还有黄樟树材质的商品展示和出售,比如:香薰精油、黄樟树茶、还有在OTOP中心出售的各种多样的雕刻产品。

董里府还有其他南部的多个府都有沙龙树或黄樟树,二黄樟树或沙龙树都是属于可长到40米高,木质柔软,并且有特殊香气可以食用的树。而沙龙树根或是叶子有着特殊的香味,可以榨出比沉香木还要香的香油香精。

  人们观看完龙宫,旁边有滑索可以从九龙楼下穿过,索道位于草坪边有着漂亮的弯曲的长龙身上。

龙的躯干有可以供人行走的通道,就跟“龙身上有9道门”一样,分别代表开头、力量、权利、财富、恩德、伟大等等。中国人相信从龙的肚子走过就拥有这些祝福,因此走的人非常多。