หาดยาว

หาดยาว ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง แนวหาดทรายยาวที่ถัดจากโขดเขารูปกระโดงฉลามขึ้นมาทางด้านเหนือแห่งนี้สร้างความประทับใจให้กับทุกคนด้วยแนวสนทะเลที่พร้อมใจกันขึ้นอย่างเป็นระเบียบแลดูงามตา ซึ่งที่นี่นับว่าเป็นชายหาดที่มีแนวหน้าหาดกว้างค่อนข้างเหมาะสำหรับกิจกรรมค่ายพักแรม ขณะเดียวกันก็มีบริการที่พักของเอกชนในละแวกเดียวกัน และจากหาดยาวนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือไปเที่ยวชมเกาะต่าง ๆ ในทะเลแถบนี้ได้  เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อน เล่นน้ำ และพายเรือแคนู หาดยาว มีภูเขาหินและโขดหิน ร่มไม้ที่ร่มรื่นตลอดวัน แม้จะไปถึงหาดยาวเวลาเที่ยงตรงก็ตาม

การเดินทางจากตัวเมืองกันตัง ไปยังหาดยาว ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร โดยสามารถแวะแช่ตัวที่บ่อน้ำร้อนก่อนแล้วค่อยไปเล่นน้ำทะเล ระหว่างทางแวะตลาดนัดบางสัก เพื่อหาซื้ออาหาร น้ำ และสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ได้ง่ายๆ

Had Yao Beach

Had Yao Beach is located in Koh Li Bong Subdistrict, Kan Tung District, Trang Province. The long sandy beach next to the shark-shaped ridge on the north side, with sea pine clusters, impress a lot of people. Had Yao Beach is a fairly wide beach, suitable for camping activities. At the same time, the community has private accommodation services. From Had Yao Beach, tourists can rent a boat to explore the surrounding islands. There are rocky mountain and it’s shady all day long. A tourist attraction suitable for leisure, swimming and boating.

Trip; From Kan Tung Town to Had Yao Beach is about 20 kilometers. You can soak in the hot springs first, and then go to the beach to swim. On the way, you can stop at Bang Sak Market to buy some food, drinks, and supplies.

Had Yao 海滩

Had Yao 海滩位于董里府,Kan Tung 区,Koh Li Bong村。北侧鲨鱼形山脊旁的长沙滩,加上海松聚集在一起,给人们留下很深刻的印象。Had Yao 海滩算是一个相当宽阔的海滩,适合露营活动。同时小区有私人住宿服务。从Had Yao 海滩,游客可以租船去探索各个周边的岛屿。它是个有落基山脉和岩石,整天阴凉。适合休闲、游泳、划船的旅游胜地。

旅途;从Kan Tung 镇出发,到达Had Yao 海滩的旅程,约20公里。可以先泡温泉,再去海边游泳。途中可以停在 Bang Sak 市场购买一些食物、饮料、用品。等。